Välkommen till Ekonomikonsult CLW!

Hos oss hittar du allt det du förväntar dig av en redovisningsbyrå.

• bokföring • redovisning • löneadministration • bokslut
• årsredovisning • deklarationer • skatterådgivning

 
Vi har också vilja, engagemang och glädje att möta dig och tillsammans arbeta fram de rutiner som passar dig.
Så att du kan fokusera på det du är bäst på.