Artikel-SRF-DI

Informationsbilaga från SRF

Dagens Industri 2 september 2010 – Informationsbilaga från SRF (klicka på bilderna för att läsa som pdf) Auktorisationen av redovisningskonsulter ger lönsammare företag Våga ställa krav på din konsult Kvalitetsstämpel även utan granskning  

Läs hela Kommentarer { 0 }

Kvalitetssäkrad redovisning

Revisionsplikten för mindre bolag avskaffades 2010 vilket innebär att med följd att de nya reglerna får tillämpas från och med det räkenskapsår som inleds efter den 31 oktober 2010. Detta ger en ny roll och nytt ansvar till redovisningskonsulter. Därför har en ny certifiering för branschen utvecklats. Reko, Svensk standard för redovisningstjänster, är ett ramverk […]

Läs hela Kommentarer { 0 }

Kan jag välja bort revision?

Revisionsplikten avskaffade enligt Riksdagsbeslut i maj 2010. Lagändringen gäller från och med räkenskapsåret som börjar 1 november 2010. Lagändringen omfattar privata aktiebolag som varaktigt under 2 år inte överstiger mer än ett av följande gränsvärden: • Nettoomsättningen om 3 Mkr • Balansomslutningen om 1,5 Mkr • 3 anställda Bolaget måste aktivt välja att avsäga sig […]

Läs hela Kommentarer { 0 }
artikel

Hjärtat i verksamheten

Se Christina L Wijkström i Vismas tidning Du och Dator nr 69 – 2010. (Klicka på bilden för att läsa som pdf)

Läs hela Kommentarer { 0 }
Blossom

Nyheter för 2011

Förändringar började gälla 1 januari 2011: Flera bolag får tillämpa kontantmetoden (= alla mindre bolag av icke finansiell karaktär). Arkiveringstid för räkenskapsinformation minskas från 10 till 7 år. Reglerna för brutet räkenskapsår ändras till att innefatta alla månader, dvs att räkenskapsåret kan börja vilken månad som helst men måste fortfarande börja den 1:a i månaden […]

Läs hela Kommentarer { 0 }