Kan jag välja bort revision?

Revisionsplikten avskaffade enligt Riksdagsbeslut i maj 2010. Lagändringen gäller från och med räkenskapsåret som börjar 1 november 2010.

Lagändringen omfattar privata aktiebolag som varaktigt under 2 år inte överstiger mer än ett av följande gränsvärden:
• Nettoomsättningen om 3 Mkr
• Balansomslutningen om 1,5 Mkr
• 3 anställda

Bolaget måste aktivt välja att avsäga sig revision genom att anta en ny bolagsordning som inte innehåller val av revisor.

Etiketter: , , , ,