Kvalitetssäkrad redovisning

Revisionsplikten för mindre bolag avskaffades 2010 vilket innebär att med följd att de nya reglerna får tillämpas från och med det räkenskapsår som inleds efter den 31 oktober 2010. Detta ger en ny roll och nytt ansvar till redovisningskonsulter. Därför har en ny certifiering för branschen utvecklats.

Reko, Svensk standard för redovisningstjänster, är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer för att skapa kvalitativa redovisningstjänster. Reko syftar till att skapa kvalité direkt i produktionsprocessen istället för i efterhand genom revision.

Kvalitén i redovisningsarbetet bekräftas med att redovisningskonsulten avger en bokslutsrapport som anger att den underliggande redovisningen är kontrollerad, avstämd och rimlighetsbedömd och på så sätt ersätter revisionsberättelsen.

  • Reko definierar och beskriver arbetsprocesser och ansvarsområden ett redovisningsuppdrag. Den anger vilka etiska regler och regelverk som omfattar uppdraget och byrån i sin helhet.
  • Reko är en kvalitetssäkring som garanterar att DIN redovisningskonsult arbetar enligt lagar och bestämmelser för att ge DIG det stöd du behöver i DINA beslutsprocesser.

Ekonomikonsult CLW AB är auktoriserad redovisningskonsult och arbetar för att uppfylla Rekos formkrav och kunna erbjuda DIG möjligheten till bokslutsrapport under 2011.

 

 

Etiketter: , , , , , ,