Nyheter för 2011

Förändringar började gälla 1 januari 2011:

  • Flera bolag får tillämpa kontantmetoden (= alla mindre bolag av icke finansiell karaktär).
  • Arkiveringstid för räkenskapsinformation minskas från 10 till 7 år.
  • Reglerna för brutet räkenskapsår ändras till att innefatta alla månader, dvs att räkenskapsåret kan börja vilken månad som helst men måste fortfarande börja den 1:a i månaden och vara 12 månader.
  • Upplysningskraven i bokföringen minskas.
  • Lättare att föra över räkenskapsmaterial mellan olika media, original måste förvaras i 7 år.

Och en påminnelse:

Under 2010 minskades aktiekapitalet från 100 000 till 50 000 och revisionsplikten avskaffades för mindre aktiebolag.  Nu kan fler:

  • Bilda om handelsbolag eller enskilda firma till aktiebolag
  • Minska aktiekapitalet i bolaget (obs! det kan bli skattekonsekvenser)
  • Avsäga sig revision

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss!

Etiketter: , , , , , , , , , , ,